Ülke Grupları Bazında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı

İtalya’ya yapılan tekstil ve hammaddeleri ihracatı 291,6 Milyon Dolar değerinde gerçekleşmiştir.280,4 Milyon Dolarla Almanya ikinci sırada yer alırken, 165,7 Milyon Dolarla Bulgaristan üçüncü, 164,3 Milyon Dolarla ABD dördüncü sırada yer almaktadır.


İhracatın en fazla arttığı ülkeler incelendiğinde, Nisan ayında, önemli ihraç pazarlarımız içerisinde ihracatını en fazla artıran ülke % 54,6 ile Bulgaristan olurken, İspanya’ya ihracat % 22,4, İsrail’e ihracat % 21,2, Polonya’ya ihracat % 19,4 ve Belçika’ya ihracat % 11,5 artış gösterdi. 
ÖNCEKİ SAYFAYA GERİ DÖN